Saturday, May 25, 2024
Home Tags อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

Tag: อัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย

เป้าหมายเศรษฐกิจ:‘เงินเฟ้อ’ หรือ ‘จีดีพีโต’ ดีกว่า?

ผู้นำประเทศของเราตั้งเป้าหมายให้อัตราเติบโตจีดีพีของเศรษฐกิจไทยเติบโต 5% ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี ทำให้เกิดคำถามในใจผมขึ้นมาว่าการตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจไทย ควรจะใช้แนวทาง ‘อัตราเงินเฟ้อเป็นเป้าหมาย’ หรือ ‘อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย’ น่าจะเหมาะสมกว่ากัน?

ได้เวลาเปลี่ยน…แนวการบริหารเงินเฟ้อ?

ระดับอัตราเงินเฟ้อเป้าหมาย (Inflation Target) ที่มีความเหมาะสมกับโลกหลังยุคโควิด ควรจะใช้หลักการเดิม คือตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางไว้ที่ 2% หรือ ควรปรับเปลี่ยนไปจากนี้ดีกว่า บทความนี้จะมาพิจารณากัน

MOST POPULAR