สัมมนา (ออนไลน์) หัวข้อ ‘มุมมอง Macro & การลงทุน ครึ่งหลังปี 2021’

พบกับงานสัมมนาแบบ Open ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี.... วันสัมมนา (สัมมนาออนไลน์): อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021 เวลา 09.30-12.30 น.

1349

 

พบกับงานสัมมนาแบบ Open ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี….

วันสัมมนา (สัมมนาออนไลน์): อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021 เวลา 09.30-12.30 น.

ในหัวข้อ ‘มุมมอง Macro & การลงทุน ครึ่งหลังปี 2021’

วิทยากร: ผศ.ดร. บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ

หากท่านสนใจร่วมงานสัมมนานี้ กรุณากรอกในฟอร์มตามลิ้งก์ด้านล่าง เราจะติดต่อส่งรายละเอียดงานสัมมนานี้ให้กับท่านครับ

https://forms.gle/41RyqypBDRE7thSi9

Comments