Sunday, September 26, 2021
Home Tags แคธี วู้ด

Tag: แคธี วู้ด

‘แคธี่ วู้ด’แห่ง ARK กับ’อำนาจใหม่’ที่มี

MacroView เลือก หนังสือแห่งปี 62 เพราะมีวิธีการน่าสนใจในการโน้มน้าวให้คล้อยตามแนวคิด ได้แก่ New Power และ ARK เป็นกองทุนอีทีเอฟแห่งปี 63 ที่เป็นอันดับ 1 ของวงการ บทความนี้จะมองว่าทั้งคู่ได้สื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของ New Power ซึ่งเผอิญมาตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อ โดยจะขอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า แคธี่ วู้ด เบอร์ 1 ของ ARK กับ อำนาจใหม่ที่เธอมี

MOST POPULAR