Sunday, October 17, 2021
Home Tags ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐ

Tag: ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐ

ดอกเบี้ยพันธบัตรจะเป็นอย่างไร? หลัง QE Tapering

หลังจากธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE เมื่อราวปีครึ่งที่แล้วเพื่อสู้กับวิกฤติโควิด ว่ากันว่า ก่อนสิ้นปีนี้ ก็น่าจะถึงเวลาที่เฟดจะเปลี่ยนโหมดมาสู่การลดขนาดของ QE (QE Tapering) บทความนี้ จะขอตอบว่าจะมีผลต่อดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอย่างไร

MOST POPULAR