Wednesday, May 31, 2023
Home Tags ธนาคารกลางสหรัฐ

Tag: ธนาคารกลางสหรัฐ

บัญญัติ 10 ประการ ของ เฟด ปลายปี 2022

ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีการประชุมนโยบายการเงินนัดสำคัญในเดือนกันยายนนี้ บทความนี้ จะขอแชร์ความเห็นว่ามีอะไรบ้าง ที่น่าจะสามารถเป็นข้อสรุปของท่าทีและมุมองจากเฟดต่อกลยุทธ์การลงทุน ณ ตรงนี้

เปิดตัว “เงินดิจิตัลดอลลาร์” ของ “ธนาคารกลางสหรัฐ”

แล้วธนาคารกลางสหรัฐก็ได้ประกาศแนวทางความเป็นไปอย่างเป็นทางการ ของเงินดิจิตัลดอลลาร์ หรือ Central Bank Digital Currency (CBDC) ในภาพรวมออกมาเป็นครั้งแรก บทความนี้ จะขอเปิดว่าโร้ดแมปแรกสำหรับสกุลเงินดิจิตัล ของ “ธนาคารกลางสหรัฐ” นั้น เลือก CBDC  ในรูปแบบใด

MOST POPULAR