Saturday, March 2, 2024
Home Tags ยุโรป

Tag: ยุโรป

ความเสี่ยงเศรษฐกิจ ครึ่งหลังปี 2022

ความเสี่ยงหรือสมมติฐานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งหากผลลัพธ์ออกมาไม่ดีหรือสมมติฐานไม่เป็นไปตามที่คาดแล้ว จะถือเป็นความเสี่ยงแบบรุนแรงมากหรือ Tail Risk ในครึ่งหลังปี 2022 ผมมองว่ามีดังต่อไปนี้

เจรจามาราธอน… แห่งยุโรป

เจรจามาราธอน... แห่งยุโรป เหมือนทำท่าว่าการประชุมว่าด้วยเงินกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือโควิดของยุโรป จะจบด้วยเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ 3.9 แสนล้านยูโร สำหรับการเจรจาประเด็นเงินกองทุนขนาด 7.5 แสนล้านยูโร ซึ่งถือเป็นการเจรจาที่ใช้เวลายาวนานเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ของสภายุโรป โดยบทความนี้ จะขอกล่าวถึงความสำคัญ กลุ่มต่างๆ และประเด็นหลักสำหรับการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงทิศทางของยุโรปว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้ เริ่มจาก คำถามแรก คือทำไมกองทุนนี้ถึงมีความสำคัญกับยุโรป? คำตอบคือ หากประเมินผลกระทบจากโควิดต่อเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคต่างๆ จะพบว่ายุโรปถือเป็นภูมิภาคเดียวที่จีดีพีมีโอกาสจะหดตัวแบบตัวเลขสองหลัก ในขณะที่อัตราส่วนของมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลและธนาคารกลางของยุโรปต่ำกว่าของทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นกว่า 2 เท่าตัว โดยยุโรปมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเงินส่วนใหญ่...

MOST POPULAR