Saturday, May 25, 2024
Home Tags เศรษฐกิจ

Tag: เศรษฐกิจ

EM ไหน ดูน่าสนใจ ณ กลางปี 2023

บทความนี้ขอประเมินตลาดของประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งไม่ใช่ประเทศที่มีการพูดถึงกันเยอะอยู่แล้วอย่าง อินเดีย หรือ เวียดนาม ที่ดูน่าสนใจ ณ กลางปี 2023

วิกฤตศรัทธา…. ของตุรกี

เหตุผลที่ตุรกีได้กลายมาเป็นไฮไลต์ให้ดราม่ากันอีกรอบ เริ่มต้นมาจาก บทวิเคราะห์ของธนาคารกลางยุโรป ว่าให้ระวังหนี้ของแบงก์ในยุโรปที่มีหนี้ของภาคเอกชนตุรกีอยู่ไม่น้อย ผนวกกับกรณีข้อพิพาททางการเมืองระหว่างสหรัฐกับตุรกี

MOST POPULAR