Saturday, May 28, 2022
Home Tags KCE

Tag: KCE

KCE น่าจะได้รับผลดีจากโดรนถล่มซาอุฯ & Regulatory Scheme ปี 2020 ใน Auto ยุโรป

ปรับประมาณการราคาเป้าหมายใหม่ปี 2020 เป็น 18.5 บาท จากราคาเดิม 16 บาท ด้วยการใช้ P/E 15 เท่า เหมือนเดิมจากครั้งก่อนหน้า และใช้ ปี 2020 เป็นปีฐานที่ใช้คำนวณ EPS ที่ 1.41 บาทต่อหุ้น และเปลี่ยนคำแนะนำ KCE เป็น ‘ซื้อ’ เนื่องจากเราเชื่อว่าคาดการณ์จำนวนรถยนต์ EV ในยุโรปที่เพิ่มขึ้นในปี 2020 ร้อยละ 5 จากประมาณการครั้งก่อน จะส่งผลดีต่อยอดขายของ KCE

MOST POPULAR