Saturday, March 2, 2024
Home Tags QT

Tag: QT

เฟดกำลังถึงทางแยกใหม่ ก่อนปี 2023

ในการแถลงผลการประชุม FOMC ที่ผ่านมา เจย์ พาวเวล ได้แสดงมุมมองอย่างไรต่อท่าทีนโยบายการเงินของสหรัฐในช่วงต่อไป ติดตามกันได้ในบทความนี้

QT น่ากังวลกว่า Recession ณ ตรงนี้

บทความนี้ จะใช้ทฤษฎีและกลไกข้างในของปฏิบัติการของเฟด เพื่อประเมินว่าเพราะเหตุใด QT จึงน่ากังวลกว่า Recession ณ ตรงนี้

MOST POPULAR