Wednesday, May 31, 2023
Home Tags ซาอุดิอาระบีย

Tag: ซาอุดิอาระบีย

มุมมองราคาน้ำมันดิบ หลังโดรนถล่มโรงกลั่นซาอุดิอาระเบีย กำลังการผลิต 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่มีระดับที่สูงขึ้นจากการโจมตีจุดยุทธศาตร์โรงกลั่นซาอุดิอาระเบีย มีโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสูงสุด 20% ในช่วงที่เหลือของปี 2019 มองว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) จะมีระดับที่สูงขึ้น จากโอกาสไม่น้อยที่จะมีการกลับมาทำลายของโดรนอีกครั้งและสหรัฐใช้เหตุการณ์นี้ในการสร้างความชอบธรรมในการสร้างแรงกดดันการ Sanction ต่ออิหร่านให้มากขึ้นกว่าในตอนนี้  ทำให้มองว่าโอกาสการกลับมาเป็นขาขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลกในช่วงที่เหลือของปี 2019 โดยคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 9-20 ประเมินว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบ WTI จะเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ 20% จากระดับปัจจุบัน จากผลของซาอุดิอาระเบียลดกำลังการผลิตหลังถูกโดรนโจมตัโรงกลั่นหลัก โดยมี Base...

MOST POPULAR