Sunday, September 26, 2021
Home Tags ลงทุน

Tag: ลงทุน

ลงทุนอย่างไร หากนโยบายการเงินไทยผ่อนคลายกว่าเดิม?

บทความนี้ จะขอเสนอมุมมองว่าเหตุใดแนวทางการใช้นโยบายการคลังแบบเข้มข้น จึงได้รับความนิยมจากวงการวิชาการในช่วงนี้ ท้ายสุด จะคาดการณ์ท่าทีต่อไปของนโยบายการเงินแบงก์ชาติต่อวิกฤตโควิด รวมถึงมองว่าควรลงทุนในเซกเตอร์ไหนและหุ้นใดสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงถัดไป

Macro Investors: Infinity War

ในโลกของการลงทุน นักลงทุนที่ใช้แนวทางในการดูทิศทางจากภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง สำหรับการจับจังหวะในการลงทุน ก็มี Infinity Stones เหมือนกัน

MOST POPULAR