Wednesday, May 31, 2023
Home Tags เงินเฟ้อ

Tag: เงินเฟ้อ

ทำไม QE ช่วงโควิด แล้วเงินเฟ้อพุ่ง… แต่ครั้งก่อนไม่เป็น?

นอกจากรัสเซียบุกยูเครน ปัจจัยอันดับหนึ่งต่อการลงทุนในปีนี้ ได้แก่ การประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า

เงินเฟ้อ vs. เฟด: ไม่ยากมาก แต่ต้องแยบคาย

บทความนี้จะวิเคราะห์ว่า ในปีนี้ ทิศทางของตัวปัญหาเงินเฟ้อและการแก้ปัญหานี้ จะออกมาในรูปแบบใด รวมถึงน่าจะมีผลอย่างไรต่อตลาดเงิน ค่าเงินดอลลาร์ และตลาดทุน

MOST POPULAR