Saturday, June 22, 2024
Home Tags Recession

Tag: Recession

QT น่ากังวลกว่า Recession ณ ตรงนี้

บทความนี้ จะใช้ทฤษฎีและกลไกข้างในของปฏิบัติการของเฟด เพื่อประเมินว่าเพราะเหตุใด QT จึงน่ากังวลกว่า Recession ณ ตรงนี้

Recession & เงินเฟ้อสหรัฐ กำลังจะมาจริงไหม?

ในช่วงนี้ คำว่า Recession เป็นคำที่ถูกค้นหาทางอินเตอร์เน็ตกันบ่อยมากขนาดติดท็อปเทรนด์ คำถามคือ ทำไมเรื่องนี้ถึงมาอินเทรนด์ โดยบทความนี้ จะขอแสดงมุมมองว่า สภาวะเศรษฐกิจถดถอยสหรัฐ กำลังจะมาจริงไหม?

MOST POPULAR