ธปท.ชี้ ‘ทัวร์จีน’ ยกคุณภาพ หนุนรายได้ธุรกิจท่องเที่ยว

5785

 

สถิติทัวร์จีน (Ministry of Tourism and Sports)

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ทยอยกลับเข้ามาเที่ยวในไทยจนทำให้สถิติตลอดทั้งปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 8.8 ล้านคน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลต่อคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนและเกิดคำถามว่าทัวร์ผิดกฎหมายได้กลับมาดำเนินธุรกิจในไทยอีกหรือไม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ การท่องเที่ยวของชาวจีน รวมถึงรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อประเมินแนวโน้มการท่องเที่ยวของชาวจีน และ ประโยชน์ที่ธุรกิจไทยจะได้รับจากการท่องเที่ยว ที่เติบโตในปัจจุบัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่ม นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ในช่วง ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งกลุ่มทัวร์และกลุ่ม FIT (Free and Independent Traveler) เพิ่มขึ้นโดย นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ขยายตัวใน อัตราที่สูงกว่า ทำให้โดยรวมมีสัดส่วน นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT เกือบครึ่งหนึ่งของ นักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการ พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยมาเที่ยวไทยแล้วและกลับมา เที่ยวอีกครั้ง

โดยท่องเที่ยวเป็นกลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพื่อนขนาดเล็ก ต่ำกว่า 10 คนต่อกลุ่ม และมีพฤติกรรมการเที่ยวที่กระจายไปยัง จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดท่องเที่ยวหลักมากขึ้น เช่น จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน สตูล ทำให้ช่วยกระจายรายได้ไปสู่เมืองรอง มากขึ้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ยังมีจำนวนวันพักแรมนานกว่าและ มีค่าใช้จ่ายต่อวันที่สูงกว่ากลุ่มทัวร์อีกด้วย

2. บริษัทนำเที่ยวที่กลับมาทำธุรกิจใหม่มีการปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพดีขึ้น ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า รูปแบบธุรกิจนำเที่ยวจะยังคล้ายแบบเดิมที่มีการพาลูกทัวร์จีนไปซื้อของตามร้านค้าที่กำหนดในเครือข่ายของบริษัท นำเที่ยว เพราะเป็นรูปแบบธุรกิจปกติที่คนจีน ใช้ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ จึงไม่สามารถปราบปรามรูปแบบธุรกิจนี้ออกจากไทยได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ภายหลังการปราบปราม บริษัทนำเที่ยวจีนได้ปรับราคาค่าแพ็คเกจทัวร์ ให้สูงขึ้นและเพิ่มคุณภาพของบริการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ส่งผลให้สัดส่วนรายได้หลักของธุรกิจ มาจากค่าแพ็คเกจทัวร์มากกว่าค่านายหน้าจากการซื้อสินค้าของลูกทัวร์ ทั้งนี้ สำหรับ แพ็คเกจทัวร์ที่ราคาไม่สูง ยังมีการแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบล่วงหน้าในกำหนดการว่า จะต้องแวะซื้อของร้านใดบ้างเป็น มูลค่าขั้นต่ำเท่าไร จึงไม่มีการพาลูกทัวร์ ออกนอกเส้นทางท่องเที่ยวจากที่ได้แจ้งไว้และไม่มีปัญหามัคคุเทศก์ทิ้งลูกทัวร์หากไม่ซื้อ สินค้าเหมือนในช่วงก่อนปราบปราม

3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัว และผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยินดี ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาไม่ว่าจะเป็น ในลักษณะกลุ่มทัวร์หรือกลุ่ม FIT โดย ธุรกิจโรงแรมมีการลงทุนปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ชาวจีนที่คาดหวังการบริการที่ดีขึ้นตามราคาแพ็คเกจทัวร์ที่สูงขึ้น เช่น สร้างสระว่ายน้ำปรับปรุงห้องพัก

ขณะที่ธุรกิจร้านค้าและร้านอาหาร ได้เตรียมสินค้าไทยที่ชาวจีนนิยมซื้อออกมา จำหน่ายมากขึ้น เช่น ผลไม้อบกรอบ ผลไม้อบแห้ง ยาดม เครื่องหอม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโดยรวมเห็นตรงกันว่ารายได้ของธุรกิจปรับดีขึ้นตามจำนวนและคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีขึ้น

(ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)

ความเห็น:

นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT (Free and Independent Traveler) ขยายตัวใน อัตราที่สูงกว่า ทำให้โดยรวมมีสัดส่วน นักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT เกือบครึ่งหนึ่งของ นักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดนั้น ที่มีพฤติกรรมการเที่ยวที่กระจายไปยัง จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดท่องเที่ยวหลักมากขึ้น เช่น จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน สตูล ทำให้ช่วยกระจายรายได้ไปสู่เมืองรอง เรามองว่าเป็นประโยชน์ต่อ ERW และ ROBINS ที่มีสาขาอยู่ในเมืองรอง

Comments