Saturday, May 25, 2024
Home Tags ธนาคารกลางอังกฤษ

Tag: ธนาคารกลางอังกฤษ

บทสรุปประชุม 3 แบงก์ชาติหลัก ก่อน Q4

บทความนี้ จะขอสรุปผลลัพธ์และควันหลงต่างๆหลังจากที่ได้ธนาคารกลางหลัก 3 แห่งประชุมกันจนเสร็จครบเรียบร้อยแล้ว

โหด เลว ดี: ธนาคารกลางยุคปี 2023

ในวงการธนาคารกลางในช่วงกว่าขวบปีที่ผ่านมา ต้องถือว่ามีดราม่าอยู่อย่างค่อนข้างมากมาย หากให้ผมจัดกลุ่มผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงนี้ ออกเป็นแนวเอเชียๆหน่อย ผมขอแบ่งกลุ่มเป็นแบบโหด เลว ดี ดังนี้

โลก Supply Side แห่งผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษ

เจย์ พาวเวล  ประธานเฟด ไม่เชื่อว่านโยบายการเงินจะมีผลต่อปัจจัยฝั่งอุปทาน ทว่า แอนดริว ไบร์เลย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษกลับมีความเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้

เศรษฐกิจอังกฤษ กำลังจะเผชิญ Stagflation

ความเป็นอิสระของธนาคารกลางอังกฤษได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากที่สุด ในวันนี้ หลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการประกาศว่าเศรษฐกิจอังกฤษ จะมีอัตราเงินเฟ้อแบบตัวเลขสองหลัก (จากราคาพลังงานที่ประชาชนต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 40 กว่าปีก่อน) และ มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจแบบติดลบ ในช่วงปลายปีนี้

“หนึ่งเดียวคนนี้” ของ 3 ธนาคารกลางหลักโลก

เดือนมีนาคม 2022 ถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางหลักของโลก 3 แห่ง โหวตด้วยเสียง 8-1 เหมือนกันในการประชุมสัปดาห์เดียวกัน ลองมารู้จักกับ “หนึ่งเดียวคนนี้” ของ 3 ธนาคารกลางหลักโลกนี้

‘นัย’ จากสัปดาห์การประชุมธนาคารกลางโลก

บทความนี้จะขอไล่เรียงไฮไลต์ รวมถึงนัยของเหตุการณ์ต่างๆในสัปดาห์พิเศษแห่งการประชุมธนาคารกลางหลักของโลก ที่มีอย่างครบถ้วนเพียงครั้งเดียวในปีนี้

MOST POPULAR