Saturday, March 2, 2024
Home Tags อังกฤษ

Tag: อังกฤษ

ทำไมผู้นำอังกฤษลดโทน ‘นโยบายรักษ์โลก’?

บทความนี้ จะนำเสนอว่าเพราะเหตุใดซูนัคจึงได้ลดความสำคัญของ ‘นโยบายรักษ์โลก’ ในช่วงเวลานี้ ที่น่าจะเหลือเวลาอีกราว 1 ปี น่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในอังกฤษ?

จาก BRICS สู่ BECII ในปี 2023

มาถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่ามีเพียงบราซิล อินเดีย และ จีนเท่านั้นในกลุ่ม BRICS ที่ยังจะไปต่อ... จึงได้เวลาของกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่าว่ากลุ่ม BECII

“เงินปอนด์” มาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร?

บทความนี้ จะขอตอบว่าสถานการณ์ของอังกฤษที่ค่าเงินปอนด์กำลังเข้าใกล้จุดที่อ่อนค่าสุดในรอบประวัติศาสตร์ ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

รู้จัก “ลิซ ทรัส” นายกฯหญิงอังกฤษ ท่านใหม่

บทความนี้ มารู้จักนายกรัฐมนตรีหญิงท่านใหม่ของอังกฤษ ริซ ทรัส พร้อมกับนโยบายเศรษฐกิจและการต่างประเทศของเธอกัน

MOST POPULAR