Tuesday, May 30, 2023
Home Tags อังกฤษ

Tag: อังกฤษ

จาก BRICS สู่ BECII ในปี 2023

มาถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่ามีเพียงบราซิล อินเดีย และ จีนเท่านั้นในกลุ่ม BRICS ที่ยังจะไปต่อ... จึงได้เวลาของกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่าว่ากลุ่ม BECII

“เงินปอนด์” มาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร?

บทความนี้ จะขอตอบว่าสถานการณ์ของอังกฤษที่ค่าเงินปอนด์กำลังเข้าใกล้จุดที่อ่อนค่าสุดในรอบประวัติศาสตร์ ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

รู้จัก “ลิซ ทรัส” นายกฯหญิงอังกฤษ ท่านใหม่

บทความนี้ มารู้จักนายกรัฐมนตรีหญิงท่านใหม่ของอังกฤษ ริซ ทรัส พร้อมกับนโยบายเศรษฐกิจและการต่างประเทศของเธอกัน

MOST POPULAR